“We only have to shift from thinking analogically to thinking digitally to capitalize the digitalization.” (Musimy tylko zmienić myślenie analogiczne na myślenie cyfrowe, aby wykorzystać digitalizację). Na kilku prostych przykładach wypunktował też najczęstsze błędy w kwestii podejścia do projektu. „Zamknijcie oczy…” poprosił „…i powiedzcie co to jest projekt?”… „Nie projekt to nie obiekt, choć zamykając oczy widzieliście zapewne bryłę budynku”. Projekt to też miliony danych i informacji. Portfolio to nie lista zrealizowanych projektów a paraliżująca wręcz ilość danych jakie przeszły przez nasze ręce. Informacja nie jest tożsama z dokumentem – bo jeśli np. inwestor przekaże nam najlepszej jakości dokumentację lecz np. w języku chińskim czy będziemy umieli zinterpretować poprawnie jej zawartość (wątpię 🙂 ). To tak naprawdę dane i ich wzajemne relacje między sobą. I ostatnie – kontrola nad projektem to już nie tylko porządek „w papierach”, ale umiejętność operowania narzędziami, których rolą jest przechowywanie danych, ich łączenie a często też analiza.”

zobacz pełną relację naBIMBLOG

Galeria