„Jakie największe przeszkody stoją na drodze do płynnego wdrożenia technologii BIM na naszym rodzimym rynku, zaprezentował z kolei na jednym ze swoich slajdów Kazimierz Golonka z firmy KGE Sp. Z o.o. [3]. Niskie ceny projektów (83,9%), mała liczba specjalistów posiadających umiejętności projektowania i wykonawstwa w oparciu o BIM (71,4%) oraz brak wspólnych standardów działania i niska świadomość korzyści wśród inwestorów (68,9%). Jak temu zaradzić? Autor prezentacji, powołując się na Raport „BIM – Polska perspektywa” proponuje: budowanie świadomości BIM, edukowanie rynku, pracę nad polskimi standardami. Z mojej strony ośmielę się dodać jeszcze: praca nad zmianą sposobu myślenia z tej „tu i teraz” na tę bardziej perspektywiczną łączącą w sobie umiejętność postrzegania procesu inwestycyjnego w czasie, planowania strategicznego i zarządzania ryzykiem i pieniądzem.”

zobacz pełną relację naBIMBLOG

Galeria