O NAS

KONFERENCJA PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI – JAK TO SIĘ ZACZĘŁO

Pomysł zorganizowania konferencji poświęconej tematyce BIM sięga 2013 roku. Wówczas to Zarząd nowo powstałej spółki KONFOTEKA podjął decyzję o zrealizowaniu wydarzenia w całości poświęconego tematyce Building Information Modeling. Wielkim wsparciem przy realizacji tego projektu była Izba Projektowania Budowlanego i nieżyjący już jej prezes – Ksawery Krassowski. IPB była Honorowym Patronem pierwszych trzech edycji konferencji.

Wydarzenie wystartowało w kwietniu 2014 roku. Konferencja, trwająca dwa pełne dni, odbyła się w Hotelu NARVIL w Serocku. Od początku wydarzeniu towarzyszyła wysoka frekwencja: już pierwszy event zebrał ponad 100 uczestników, imponująca jak na nowe wydarzenie była również lista Partnerów i Sponsorów wydarzenia (między innymi: CONSTRUSOFT, BENTLEY, AEC DESIGN, PROCAD, DLUBAL, STRUSOFT). W kolejnych latach i podczas kolejnych edycji zarówno frekwencja, jak i lista Organizacji i Mediów wspierających wydarzenie powiększała się. Kolejne dwie edycje konferencji: w 2015 roku w Krakowie (edycja dwudniowa) i w 2016 roku w Józefowie (edycja dwudniowa), zgromadziły odpowiednio 120 i 140 uczestników.

Szukając idealnej formuły organizacyjnej, Zarząd KONFOTEKI podjął w 2017 roku decyzję o skróceniu konferencji – przez kolejne dwa lata: w 2017 i 2018 roku: PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI odbywa się w formule jednodniowej, w dalszym ciągu powiększając liczbę uczestników (140 osób w 2017 roku i 170 osób w 2018).

W 2018 roku ma miejsce znacząca zmiana: do KONFOTEKI dołącza w charakterze Organizatora Merytorycznego BIM KLASTER z Krakowa. Zapada decyzja o przeniesieniu wydarzenia na stałe do Krakowa począwszy od 2019 roku. Precyzuje się również podział ról pomiędzy organizatorami: od tej pory BIM KLASTER odpowiada za stronę merytoryczną wydarzenia, KONFOTEKA zaś za wszelkie kwestie organizacyjne.

Tym sposobem, w kwietniu 2019 roku, PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI otrzymało po raz kolejny nową odsłonę: wydarzenie powróciło do formuły dwudniowej, została ona jednak zmodyfikowana. Pierwszy dzień to tradycyjna konferencja: prezentacje i dyskusja. Dzień drugi to przygotowane przez firmy – członków BIM KLASTRA warsztaty. W 2019 roku było ich aż 16! Edycja 2019 to także kolejny wzrost liczby uczestników (185 osób), nowi Partnerzy Merytoryczni, i nowi Wystawcy.

PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI było pierwszą konferencją poświęconą tematyce BIM, jaka odbyła się w Polsce. W kolejnych latach pojawiły się następne, niemniej jednak to PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI było pionierem na polskim rynku.

Dbamy o najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny wydarzenia. Uważnie słuchamy uwag i opinii naszych uczestników. Starannie dobieramy tematykę i prelegentów. Koncentrujemy się na zagadnieniach praktycznych, istotnych w codziennej pracy projektantów, architektów, wykonawców. Pamiętamy o tym, że byliśmy pionierami, i staramy się, aby PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI z każdą edycją było jeszcze lepsze!

Tegoroczna edycja w całości dedykowana jest doświadczeniom rynku rodzimego. Do udziału w konferencji i warsztatach zaprosiliśmy ekspertów zaangażowanych w realizację projektów z wymogiem BIM realizowanych w Polsce. Organizatorzy zdecydowali się też na wprowadzenie do programu zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem, zwinnym zarządzaniem informacją, FM i Przemysłem 4.0.