Wojciech Sumlet
name

Wojciech Sumlet

profil

Urodzony w Krakowie. Studia ukończył z wyróżnieniem na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 2008r. Posiada otwarty przewód doktorski dla pracy o tytule „Skala ludzka wnętrz urbanistycznych w wielorodzinnych osiedlach mieszkaniowych”. Praktykujący architekt z kilkunastoletnim doświadczeniem. W pracy naukowej łączy zagadnienia z zakresów teorii urbanistyki, teorii budowy formy architektonicznej, filozofii, psychologii architektury i zaawansowanych technik komputerowych. Orędownik stosowania metod numerycznych w poszukiwaniu prawdy naukowej w architekturze. Ekspert Klastra Technologii Informacyjnych w Budownictwie. Autor szeregu publikacji naukowych.

Tytuł warsztatów:
Techniki importu i optymalizacji modeli 3D z portalu Geoportal do środowiska BIM