Wojciech Lubicki
name

Wojciech Lubicki

profil

Kierownik Wydziału Przygotowania Inwestycji PSE S.A. (Centralna jednostka Inwestycyjna). Absolwent Politechniki Śląskiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie elektrotechniki. Blisko 30-letnie doświadczenie zawodowe, od początku kariery zawodowej związany z PSE S.A. Obszary specjalizacji: analizy techniczne i ekonomiczne KSE (determinizm i probabilistyka), przygotowanie i realizacja inwestycji w elektroenergetyce, innowacyjne metody i technologie, zarządzanie projektami.

Tytuł prelekcji:
Wdrożenie technologii BIM w projekcie infrastrukturalnym na przykładzie linii wysokiego napięcia 400kV Kozienice – Miłosna