Robert Szczepaniak
name

Robert Szczepaniak

profil

Robert Szczepaniak
– architekt (IARP, Arch+Ing)
– współzałożyciel Stowarzyszenia ‚BIM dla polskiego budownictwa’
– konsultant firmy Design Express Poland, wyłącznego dystrybutora na Polskę software Vectorworks
– wiceprezes zarządu BIM klastra
– właściciel firmy bim.ag – architektura, szkolenia BIM i Vectorworks
– uczestnik konferencji i dyskusji panelowych nt BIM i IPD (Zintegrowany Proces Inwestycyjny)
– ekspert metodyki BIM w zleceniach publicznych
– autor publikacji w fachowych pismach w Polsce na temat BIM i IPD (‚Builder’, ‚Świat Szkła’, ‚Architektura
Murator’, Zawód:Architekt’, ‚Facility Manager’, Materiały Budowlane’)

Tytuł prelekcji:
Parametryka wymiarów BIM

Tytuł warsztatów:
Vectorworks (Marionette ) – Podstawy i zasady parametrycznego projektowania architektonicznego w oparciu o wizualny scripting