Petr Matyáš
name

Petr Matyáš

profil

Prezes zarządu Czech BIM Council; Członek zarządu ds. Koordynacji normalizacji BIM w Ministerstwie Przemysłu ČR; Partner di5 architects engineers i BIM-POINT; Członek grupy roboczej UE ds. BIM.

Tytuł prelekcji:
BIM w Czechach. Przygotowania legislacyjne do 1.01.2022