Mark Ernst
name

Mark Ernst

profil

Interesuje mnie projektowanie mostów i architektura parametryczna.W 2017 r. ukończyłem wydział budownictwa na Politechnice w Delft, broniąc pracy dyplomowej na temat parametrycznego projektu mostu wielkoprzęsłowego.
Wkrótce potem podjąłem pracę w Syb van Breda & Co Architects (SvB), biurze architektonicznym z Leiden w Holandii. Specjalizujemy się w zintegrowanych projektach przestrzennych infrastruktury oraz budynków i przestrzeni użyteczności publicznej. W ostatnich dwóch latach pracy w SvB uczestniczyłem między innymi w projektowaniu mostów w wielkiej inwestycji infrastrukturalnej w Groningen.

Tytuł prelekcji:
Parametryczne projektowanie konstrukcji mostowych dla południowej obwodnicy Groningen