Krzysztof Wojsław
name

Krzysztof Wojsław

profil

Projektant mostowy oraz BIM koordynator w Sweco Norge, stacjonujący w Oslo. Z firmą związany od 3 lat, zajmuje się przede wszystkim koordynacją projektów międzynarodowych oraz wdrażaniem nowych metod projektowania. Przy rozbudowie drogi ekspresowej E6 odpowiada za modele BIM konstrukcji i projektowanie parametryczne.

Wykształcenie wyższe zdobyłem na Politechnice Gdańskiej oraz na Norweskim Uniwersytecie Technicznym NTNU w Trondheim na kierunku budowa mostów. Na co dzień pracuję jako projektant mostowy oraz BIM koordynator w Sweco Oslo — jednym z największych w Europie biur projektowych w zakresie konstrukcji, architektury i środowiska. Już od pierwszego dnia swojej pracy zgłębiałem technologię BIM, która w Norwegi jest wysoce rozwinięta. Wkrótce zainteresowanie przerodziło się w pasję. W Sweco od trzech lat pracuję nad rozwojem nowych metod projektowania, cyfryzacji, koordynacją projektów międzynarodowych oraz podwyższeniem standardów pracy w środowisku BIM. Dodatkowo jestem zaangażowany w Nordic Bridge Environment — nordycki program współpracy przy standaryzacji oprogramowania i metod projektowania, gdzie wspólnie z projektantami z Danii, Szwecji i Finlandii szukamy optymalnego rozwiązania w zakresie projektów mostowych. Jestem również prelegentem na tegorocznym BILT Europe 2019 w Edynburgu. W wolnych chwilach chętnie dzielę się pomysłami i materiałami na swoim profilu Linkendin i odpowiem na pytania uczestników dotyczące projektowania parametrycznego oraz budowania konstrukcji opartych tylko na modelu.

Tytuł prelekcji:
Rozbudowa drogi Ekspresowej E6 w Norwegii – współpraca cross-boarder bez rysunków