Konrad Majewski
name

Konrad Majewski

profil

Prawnik, praktyk z zakresu prawa zamówień publicznych, warunków kontraktowych FIDIC, umów, w szczególności o roboty budowlane, prawa i postępowania cywilnego oraz prawnych aspektów BIM (ang. Building Information Modeling).
Doświadczenie zdobywał w Urzędzie Zamówień Publicznych oraz w krakowskiej kancelarii prawnej, a obecnie jako partner w SWM Legal Stolarski, Majewski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Doradza przedsiębiorcom i zamawiającym na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W tym w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi oraz Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Doradza w sprawach zmów przetargowych. Reprezentuje przedsiębiorców z branży budowlanej w trakcie przygotowania i negocjowania umów o roboty budowlane oraz sporów na gruncie umów o roboty budowlane oraz warunków kontraktowych FIDIC.
Posiada istotne praktyczne doświadczenie w zakresie prawnych aspektów zastosowania technologii BIM, w tym w inwestycjach realizowanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Tytuł warsztatów:
Prawne aspekty BIM