Kamil Stolarski
name

Kamil Stolarski

profil

Partner zarządzający w SMW Legal, współorganizator polskiego oddziału buildingSMART i członek stowarzyszenia BIM Klaster, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej i Akademii Sztuki Wojennej. Doradza zarówno podmiotom sektora MŚP jak i dużym spółkom, w tym największym w Polsce. Autor ekspertyz przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Tytuł warsztatów:
Prawne aspekty BIM