Jan Kuczałek
name

Jan Kuczałek

profil

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem dróg. Praktyk, dąży do upraszczania zagadnień a nie ich komplikowania. Obecnie pełni rolę głównego projektanta na dwóch odcinkach drogi S19 w województwie podkarpackim, zajmuje się również weryfikacją dokumentacji projektowej. W firmie Promost Consulting, w jakiej jest obecnie zatrudniony, powierzono mu koordynację wdrożenia BIM. Jest autorem planu wdrożenia, którego realizacja właśnie się rozpoczęła.

Tytuł prelekcji:
BIM – Pierwsze kroki w firmie projektującej infrastrukturę komunikacyjną