Arkadiusz Leśko
name

Arkadiusz Leśko

profil

Inżynier budownictwa z wszechstronnym doświadczeniem jako Koordynator BIM, zarówno po stronie biur projektowych oraz wykonawców. Przez ostatnie lata wspierał inicjatywę i rozwój BIM u jednego z dominujących Generalnych Wykonawców. Skoncentrowany na wszechstronnych, interdyscyplinarnych rozwiązaniach wspierających złożone procesy inwestycyjne. Obecnie zaangażowany w rozwój i usprawnienie komunikacji w środowiskach CDE, pomiędzy systemami IT a urządzeniami oraz maszynami budowlanymi wiodących producentów. Pasjonata rozszerzonej rzeczywistości, rozwiązań autonomicznych, mobilnych i innych innowacyjnych rozwijających budownictwo.

Tytuł prelekcji:
Arkance Kontinuum – skandynawski standard w polskich realiach